Koninklijke Nederlandse Korfbalbond (KNKV)

Het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) behartigt de belangen van bijna 100.000 korfballeden en 580 korfbalverenigingen en is een serviceverlener voor de korfbalsport en de verenigingen. Het KNKV is verantwoordelijk voor de organisatie en voortgang van de competitie en een brede ondersteuning van de verenigingen. De korfbalbond bestaat sinds 1903, maar de bond zoals we die nu kennen bestaat sinds 1973. In dat jaar fuseerden de Koninklijke Nederlandse Korfbalbond (KNKB) en de Christelijk Korfbalbond (CKB) en werden het KNKV. Vanaf 1 januari 2010 is het Talentvolgsysteem van Verbeter Presteren in gebruik genomen door het KNKV. De ingebruikname van het TalentVolgSysteem sluit volledig aan bij de visie van de KNKV. In de visie van de KNKV staat dat zij de korfbalsport willen innoveren en uitbouwen tot één van de tien grootste sporten van Nederland die in sterke, ondernemende en maatschappelijk betrokken verenigingen met een informele, gezellige en levendige sfeer wordt beoefend en een toenemende nationale en internationale weerklank vindt als top- en mediasport. Met het TalentVolgSysteem krijgt het KNKV een systeem waarin de ontwikkeling van talenten inzichtelijk worden gemaakt voor alle betrokkenen bij het talent. Verbeter Presteren gaat samen verder met een projectteam van de KNKV het TalentVolgSysteem verder verfijnen. Technisch Directeur Kees Rodenburg en Bondscoach Jan Sjouke van den Bos van het KNKV tekende in december 2009 het contract samen met Paul van Gestel, directeur Verbeter Presteren, leverancier van TVS.

Verbeter Presteren

Het TVS is onderdeel van Verbeter Presteren

Referenties

TOT Willem II/RKC NHV NJBB NKB KNKV Belcampo RTCN BPL Stadjershal Groningen