TalentVolgSysteem Referenties

Het talentvolgsysteem is ingevoerd bij de volgende instellingen:

Nederlands Handbal Verbond (NHV)

Met het Nederlands Handbal Verbond (NHV) is het contract getekend om het TalentVolgSysteem (TVS) in te zetten voor de Nationale Selecties, de handbalacademie op Papendal en alle gecertificeerde handbalscholen in Nederland. Het volgen van de ontwikkelingen van de talenten is door het gebruik van TVS veel eenvoudiger geworden. Het maakt het voor alle betrokkenen helder en transparant waar een talent staat. We hebben gemerkt dat de communicatie en vastlegging hiervan grote voordelen oplevert. Voordelen als, de focus staat op iedereen, duidelijkheid en transparantie voor alle betrokken partijen.

Tennistalenten in Groningen starten met het TVS.

Onder aanvoering van de ervaren toptrainer Frans Wouters is in samenwerking met Verbeter Presteren een Tennis TVS ontwikkeld. Onder toeziend oog van KNLTB trainer Erik Brummer konden de talenten en trainers ervaren om met het Tennis TVS te werken. Met de kennis, de energie en het enthousiasme van Frans Wouters is een Tennis TVS ontwikkeld die op verenigings-, groeps- en individueel niveau ingezet kan worden. Dit houdt in dat het Tennis TVS beschikbaar wordt voor een brede groep tennisliefhebbers: * Tennisverenigingen voor hun organisatie, trainers en tennisleden * Tennistrainers met een aantal tennistalenten * Tennistrainers die bij meerdere verenigingen actief zijn en hun talenten nog professioneler willen begeleiden * Fysiotherapeuten, fysieke en mentale trainers die hun tennistalenten begeleiden kunnen hun talenten over afstanden heen volgen en de communicatie over hun sporters gemakkelijker onder elkaar uitwisselen en centraal vastleggen. Reactie Frans Wouters: Na een lange, intensieve voorbereidingsperiode van veel overleg met Paul & Bert gaan we nu eindelijk “de lucht in” met het digitale volgsysteem. Ik heb er hoge verwachtingen van! Als trainer ontwikkel je door ervaring altijd nieuwe inzichten. Als ik één, in de loop der jaren, verworven inzicht zou moeten noemen in relatie tot de doelgroep toptennis, dan stel ik dat de uiteindelijke topspelers die slagen, het vaak slimmer aanpakken dan de andere spelers. Talent, toewijding, omgeving .. het speelt allemaal een zeer grote rol in de ontwikkeling van een speler, maar ik heb het idee dat bovenstaand inzicht de boel overstijgt. De spelers die zelf het meest betrokken en bewust zijn bij hun eigen ontwikkeling, die keuzes maken, veelvuldig terugkoppelen/reflecteren komen vaak het verst. Dit was ook de voornaamste uitkomst van een recent onderzoek naar toptalenten in het voetbal. Deze conclusie van het onderzoek in opdracht van de RUG/faculteit bewegingsschappen is o.a. terug te lezen in het artikel “de Messi’s van morgen sporten vooral slimmer”. Naast deze insteek is een groot voordeel dat aan het talent alle betrokken teamleden kunnen worden gekoppeld; ouders, medici en alle betrokken trainers. In het tennis komt het nogal eens voor dat een speler bij verschillende trainers traint. Dit systeem ondervangt de dreiging van versnippering, Hierbij is het mogelijk dat de trainers reageren op het reflecteren van de sporters & zelf ook input leveren. Ik ben dus erg enthousiast en zeer benieuwd naar de werking ervan!

Regionaal Trainings Centrum Noord Basketbal (RTCN).

In Groningen is een nieuw opleidingstraject voor jonge basketballers gestart. Passend bij de landelijke ontwikkelingen van sportbonden en NOC*NSF worden op verscheidene plaatsen in Nederland Regionale Training Centra opgezet. Het is logisch dat in een basketbalstad als Groningen zo’n basketbalopleiding thuishoort. Het TVS is ingevoerd bij RTCN om de verschillende werelden waarin de talenten zich bevinden en ontwikkelen nog meer bij elkaar te brengen, waardoor de spelers nog intensiever en completer kunnen worden begeleid, op àlle gebieden.

Topsport Opleiding Tilburg

Het TVS ingevoerd bij Topsport Opleiding Tilburg. Topsportopleiding Tilburg biedt aspirant-topsporters uit Tilburg en omgeving goede sportfaciliteiten en een goede maatschappelijke basis. Dit gebeurt door de sporters de mogelijkheid te geven om naast hun schoolopleiding een optimale sportopleiding te volgen. De initiatiefnemers van de topsportopleiding zijn: de gemeente Tilburg, voetbal vereniging Willem II, ijshockeyvereniging Tilburg Trappers, hockeyverenigingen TMHC Tilburg en TMHC Forward, Koning Willem II College, Onderwijsgroep Tilburg, ROC Tilburg, Midden-Brabant College en het bedrijfsleven.

Basketbal Promotie Limburg (BPL)

Basketbal Promotie Limburg maakt gebruik van het TalentVolgSysteem van Verbeter Presteren. Het TVS zal bijdragen aan een duidelijk beeld van de ontwikkelingen van een talent.

Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB)

De Nederlandse Jeu de Boules Bond gebruikt van het TalentVolgSysteem van Verbeter Presteren. Jac Machielsen en Toon van Alebeek van het NJBB tekenden het contract samen met Paul van Gestel van Verbeter Presteren, leverancier van het TVS.

Koninklijke Nederlandse Korfbalbond (KNKV)

Het Talentvolgsysteem van Verbeter Presteren is in gebruik genomen door het KNKV. De ingebruikname van het TalentVolgSysteem sluit volledig aan bij de visie van de KNKV. In de visie van de KNKV staat dat zij de korfbalsport willen innoveren en uitbouwen tot één van de tien grootste sporten van Nederland die in sterke, ondernemende en maatschappelijk betrokken verenigingen met een informele, gezellige en levendige sfeer wordt beoefend en een toenemende nationale en internationale weerklank vindt als top- en mediasport. Technisch Directeur Kees Rodenburg en Bondscoach Jan Sjouke van den Bos van het KNKV tekende het contract samen met Paul van Gestel, directeur Verbeter Presteren, leverancier van TVS.

Nederlandse Kanobond (NKB)

De Nederlandse Kano Bond (NKB) is dè sportbond van de georganiseerde en ongeorganiseerde kanovaarders en kanoverenigingen in Nederland. De Nederlandse Kanobond heeft gebruik gemaakt van het TalentVolgSysteem van Verbeter Presteren voor de onderdelen slalom en vlak water. Met het TalentVolgSysteem krijgt de Kano Bond de middelen om haar talenten beter te begeleiden om zodoende het kanotalent naar een nog hoger topniveau te tillen. Technisch Directeur Adrie Berk tekende het contract samen met Paul van Gestel, directeur Verbeter Presteren, leverancier van TVS.

FC Twente

De trainers van de voetbalacademie FC Twente Heracles krijgen een mentale trainersopleiding. Deze opleiding wordt gefaciliteerd met het TVS om de voortgang en ontwikkelingen van de trainers inzichtelijk te maken.

Het TVS wordt nu binnen verschillen grote sportbonden gebruikt zoals:
* Nederlands Handbal Verbond (NHV)
* Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
* Nederlands Kano Bond (NKB)
* Nederlands Jeu de Boules Bond (NJBB)
Zo ook bij:
* Topsport Opleiding Tilburg
* Basketbal Promotie Limburg
* Regionaal Trainingscentrum Basketbal Noord
* Handbalscholen
* Basketbalscholen
* LOOT scholen

Competentie Management Systeem CMS

Het Competentie Management Systeem is ingevoerd bij de volgende instellingen:

Movares

Bij MOVARES gaat een test voor gebruik proeftuin van start. In samenwerking met P&O wordt aan een beperkt aantal medewerkers het TVS beschikbaar gesteld. De precieze rolverdeling Movares, Delta Pi en Verbeter Presteren tijdens deze proef moet nog worden uitgewerkt.

Delta Pi

Bij Delta Pi wordt de bedrijfsproeftuin gebruikt om kennis te maken en ervaring op te doen met het TVS. Verschillende medewerkers, ook ervaren krachten, gebruiken het TVS bij zelfreflectie en bij het richting geven van dagelijkse activiteiten in relatie tot de persoonlijke doelen en die van de organisatie. Drie coaches zijn benoemd om medewerkers te begeleiden. Eén leidinggevende is verantwoordelijk gesteld voor het juiste gebruik van het middel.

acconavm

Bij acconavm is de pilot "De versnelling" gestart. Het project is bedoeld om startende medewerkers intern op te leiden door wekelijkse bijeenkomsten onder begeleiding van een interne trainer. Het CMS is getuned voor acconavm en dient als bijdrage om de versnelling aan te brengen in de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Elke medewerker kan hierbij zichzelf reflecteren met vastlegging in het systeem. Aan elke medewerker is een coach, leidinggevende en de trainer van de interne opleiding gekoppeld in het systeem. Hierdoor zijn via alle niveaus de voortgang van de medewerker te volgen en de actieve begeleiding van de coach, leidinggevende en trainer inzichtelijk. Alle medewerkers en betrokkenen bij de medewerkers zijn gestart met een nul beoordeling op de competenties behorende bij de functie. Periodiek (maandelijks) wordt de beoordeling via het CMS herhaald en de groei van de medewerkers inzichtelijk gemaakt. De bestaande interne competentie management opzet van acconavm krijgt via het CMS van Verbeter Presteren de mogelijkheid binnen de bestaande hiërarchische en functionele lijnen inzicht en transparantie in het functioneren van de medewerkers. Hierbij is de mogelijkheid om vanuit deze lijnen medewerkers frequenter te coachen en te toetsen. Diegene die wil versnellen krijgt de kans om via het CMS zijn of haar versnelling zichtbaar te maken. Medewerkers krijgen hierdoor de kans om, zodra zij de benodigde kwalificaties hebben, een stap voorwaarts te maken.

Verbeter Presteren

Het TVS is onderdeel van Verbeter Presteren

Referenties

NHV Stadjershal Groningen KNKV RTCN TOT Willem II/RKC NJBB NKB Belcampo BPL