TalentVolgSysteem Pijlers

Talentvolgsysteem, 8 generieke pijlers of eigen keuze inrichting pijlers

In het talentvolgsysteem rapporteren de talenten maandelijks welke aspecten zijn getraind en wat ze hiervan hebben geleerd. Dit alles gerelateerd aan de gekozen pijlers. Ook de periodieke beoordelingen, door de betrokkenen bij het talent en het talent zelf, gebeuren op basis van deze pijlers. Vanuit de eisen van het NOC-NSF zijn er 8 generieke pijlers waarover het talent gevolgd wordt. Deze generieke pijlers zijn als standaard genomen bij het TVS, maar het is mogelijk om hier een andere keuze in te maken bij de inrichting van het TVS
De pijlers lopen als een rode draad door het systeem. Via het POP, de maandrapportage en de beoordeling die gebaseerd zijn op deze pijlers zijn de ontwikkelingen van talenten te volgen.

Generieke pijlers

Techniek

De bewegingstechniek is voor alle takken van sport bepalend voor de uiteindelijke prestatie. Een goede techniek is onmisbaar en voorwaardelijk voor de uitvoering en beheersing.

Tactiek

Het tactische aspect slaat op de strategie die wordt gehanteerd om de tegenstander te verslaan.

Fysiek

Brede fysieke scholing (sterk, snel, lenig) en geleidelijke toename van trainingsbelasting zorgen ervoor dat je op een hoger niveau je technische, tactische en mentale kwaliteiten kan demonstreren.

Mentaal

Mentale training is een aanvulling op fysieke training en geeft vaak de doorslag. Discipline, inzet, motivatie en passie bepalen je sportcarričre.

Sociaal

Sociale aspecten als omgaan met anderen, samenwerking en groepsgedrag zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een sporter.

Onderwijs

Onderwijs staat centraal bij diverse Centra Topsport en Onderwijs (CTO) en LOOT instellingen. Om de talenten, topsporters ook op gebied van onderwijs de beste begeleiding te geven krijgt zijn/haar omgeving inzicht in de samenhang tussen de planning en resultaten van sport en onderwijs.

Voeding

Goede voeding van een talent, topsporter, staat centraal bij zijn/haar prestaties. Om zicht te hebben op een evenwichtig patroon heeft het talent hier de mogelijkheid inzicht in te geven en bijvoorbeeld een sportdiëtist kan hierop gemakkelijk (op afstand) adviezen geven.

Algemeen

Overige van belang zijnde aspecten, zoals persoonlijke verzorging en arbeid rust verhouding.

Verbeter Presteren

Het TVS is onderdeel van Verbeter Presteren

Referenties

NHV Stadjershal Groningen KNKV RTCN TOT Willem II/RKC NJBB NKB Belcampo BPL