TalentVolgSysteem Functies

Het talentvolgsysteem heeft de volgende functies:

Persoonlijke gegevens talent

Naw en e-mail adressen van het talent en de betrokkenen bij het talent. Dit biedt de mogelijkheid tot eenvoudige en snelle communicatie. Alle relevante informatie voor een organisatie waar een talent onderdeel van is kan worden opgenomen in deze database.

Jaarrooster, trainingsbezoek, individueel en groepsrooster

Het jaarrooster/groepsrooster geeft inzicht in geplande (trainings)activiteiten. Talenten kunnen hier met reden eventuele afwezigheid aangeven. Het geeft betrokkenen snel en eenvoudig inzicht in het trainingsbezoek. Talenten kunnen hun individuele rooster vullen en de relatie met een groepsrooster inzichtelijk maken voor hen zelf en hun begeleiding.

Blessures

Medisch begeleider(s), trainers en talenten kunnen hier rapporteren over ontstane blessures en het verloop hiervan. Blessures worden op groepsniveau geclassificeerd en inzichtelijk gemaakt voor de begeleiding.

Sportlogboek

De sportactiviteiten van talenten worden hier in beeld gebracht. Het geeft betrokkenen snel en eenvoudig inzicht over de sportbelasting individueel, per soort en per periode over alle onderdelen die een talent uitvoert. Op groepsniveau zijn vergelijkingen te maken. Het sportlogboek wordt op maat gemaakt voor elke sportorganisatie.

Maandrapportages

In het maandrapport rapporteren de talenten na iedere training over de getrainde aspecten op basis van de ingerichte pijlers; de standaard: fysiek, techniek, tactiek, sociaal, mentaal, voeding, onderwijs en algemeen. De talenten kunnen hier persoonlijke aandacht- en leerpunten (aanwijzingen van de trainer of eigen ervaringen) in vastleggen.

Gesprek, intake, toernooi en evaluatieverslagen

Allerlei soorten verslagen behoren tot de mogelijkheden. Standaardisatie in vastlegging helpt de gebruikers als leidraad bij gesprekken en het scannen van de verslagen. De gesprekken en allerlei andere soorten verslagen die worden gevoerd tussen talenten en talentbegeleiders worden hierin individueel vastgelegd.

Beoordeling

In het TVS beoordelen talenten zichzelf en worden ze daarnaast beoordeeld door de betrokkenen bij het talent. De beoordeling vindt plaats op de ingerichte pijlers; standaard: fysiek, techniek, tactiek, sociaal, mentaal, voeding, onderwijs en algemeen aan de hand van een aantal vragen. De vragen zijn per pijler op groepsniveau in te richten. Scores worden overzichtelijk weergegeven in een grafiek.

Dashboard van een talent

In het TVS worden alle gegevens van een talent gecomprimeerd bij elkaar geplaatst op een persoonlijk talenten dashboard. Hiervandaan kunnen de belangrijkste gegevens over het talent dynamisch opgevraagd worden, om zodoende snel van globaal naar detail niveau te schakelen. Het talent kan vanaf het dashboard de belangrijkste, meest frequente functies, direct kiezen vanuit een verkort menu.

Mededelingenbord

In het TVS is het mogelijk dat bepaalde functies zoals trainers een mededeling via het TVS kan plaatsen op het mededelingen bord. Elke groep in het TVS heeft een eigen mededelingenbord.

Mailfunctie

In het TVS is optimale communicatie mogelijk gemaakt tussen alle betrokken. Individueel, meerdere personen tegelijk, groepen inclusief of exclusief de betrokkenen. De mail functie wordt webbased en voor diverse e-mailprogramma's aangeboden aan de staf van een talentengroep.

Video’s en overige documentatie

In het TVS is het mogelijk om video links en speciale documenten te koppelen aan (meerdere) individuen en groepen.

Schotanalyse

In TVS is het mogelijk om doelpogingen (o.a van handbalwedstrijden) te analyseren.meer info...

Verbeter Presteren

Het TVS is onderdeel van Verbeter Presteren

Referenties

NHV Stadjershal Groningen KNKV RTCN TOT Willem II/RKC NJBB NKB Belcampo BPL